Pravna obavijest

Za potrebe ove pravne obavijesti internetska stranica znači skup podstranica na adresi www.slavonska-rakija.com.

Sva prava su pridržana. Informacije i materijali na elektroničkoj adresi www.slavonska-rakija.com zaštićeni su pravima intelektualnog vlasništva društva Stradun d.o.o. ili društava čiji su sadržaji uključeni u stranicu www.slavonska-rakija.com.

Ograničenje odgovornosti

Sve informacije i materijali na stranici www.slavonska-rakija.com su informativne prirode. Društvo Stradun d.o.o. trudit će se osigurati optimalno funkcioniranje stranice www.slavonska-rakija.com, ali ne preuzima nikakvu odgovornost ni jamstvo za neometano korištenje stranice www.slavonska-rakija.com. Svi korisnici stranicu www.slavonska-rakija.com koriste na vlastitu odgovornost. Niti društvo Stradun d.o.o., a niti bilo koja druga fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u stvaranju, nastanku i izradi stranice www.slavonska-rakija.com ili još uvijek sudjeluje u nadogradnjama i novim informacijama i materijalima, ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla proizaći iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja informacija i materijala na stranici www.slavonska-rakija.com ili za bilo koje greške ili nedostatke u njihovu sadržaju. Društvo Stradun d.o.o. također ne može biti odgovorno ni za kakva oštećenja (uključujući ona koje prouzroče virusi) računalne opreme, mobilnih telefona ili bilo koje druge aplikacije pomoću koje je moguće ostvariti pristup stranici, zbog Vaše posjete stranici ili bilo kakve njezine upotrebe. Društvo Stradun d.o.o. ne može biti odgovorno ni za kakvu štetu bilo koje vrste, a koja bi mogla nastati zbog korištenja ili nemogućnosti korištenja stranice www.slavonska-rakija.com.

Društvo Stradun d.o.o. će nastojati osigurati točnost, ažuriranost i cjelovitost podataka koji se nalaze na tim stranicama, ali ne preuzima nikakvu odgovornost za njihovu točnost, ažuriranost i cjelovitost.

Društvo Stradun d.o.o. može u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti promijeniti te stranice te ne preuzima nikakvu odgovornost za posljedice tih promjena.

Ograničenje korištenja informacija i materijala

Informacije i materijale koji su prikazani na ovoj stranici možete skinuti s mreže za vašu osobnu upotrebu, pri čemu ne smijete promijeniti oznake autorskih prava, druge obavijesti o pravima intelektualnog vlasništva ili obavijesti o drugim pravima. Dozvoljeno je učitavanje i tiskanje informacija i materijala za potrebe gledanja i čitanja u nekomercijalne svrhe. Svako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljivanje, izmjena informacija i materijala na stranici www.slavonska-rakija.com ili njihovo slanje poštom te širenje na bilo koji drugi način bez prethodnog pisanog dopuštenja je zabranjeno. Isto tako je zabranjeno korištenje bilo kojeg elementa stranice www.slavonska-rakija.com u bilo koje druge svrhe, osim za isključivu osobnu, nekomercijalnu i kućnu upotrebu.

Društvo Stradun d.o.o. ne odgovara za oblik i sadržaj internetskih stranica koje su na bilo koji način povezane sa stranicom www.slavonska-rakija.com. Prilikom posjete i korištenja povezanih internetskih stranica odgovornost društva Stradun d.o.o. u svim je slučajevima isključena.

Ovu pravnu obavijest društvo Stradun d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku i ona je za korisnike obvezujuća u svakom izmijenjenom obliku, zato preporučujemo da te izmjene, ako koristite stranicu, pratite na ovoj stranici. Korištenjem ove stranice izjavljujete i potvrđujete da ste upoznati s našim uvjetima te da ste s njima suglasni.

Korištenje stranice suprotno navedenim pravilima je zabranjeno. Korisnik koji stranice koristi na način suprotan navedenim pravilima u potpunosti je materijalno i kazneno odgovoran.

Zaštita podataka

Društvo Stradun d.o.o. automatski prikuplja podatke o korištenju ovih stranica, prije svega podatke o tome koje su stranice najposjećenije, koliko posjetitelja dnevno posjeti ove stranice te koliko se vremena posjetitelji zadržavaju na pojedinoj stranici. Ti podaci ne omogućavaju uvid u osobne podatke korisnika. Društvo Stradun d.o.o. podatke o posjećenosti stranice www.slavonska-rakija.com koristi za vlastite potrebe.